Dec 6, 2018

توضیحات بانو یاسمین پهلوی در خصوص جزئیات عمل جراحیشان در روز هفتم بعد از عمل جراحی

Written by#شاهزاده_رضا_پهلوی
#بانو_یاسمین_پهلوی
#تابو_را_بشکنیم

مطالب مرتبط

دسته بندی:
سیاسی