آتش زدن ماشین نیروی انتظامی در کرج در اعتراض به گرانی بنزین ، ۲۵ آبان

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

متن کامل خبر
https://irankargar.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86/

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments