آلبوم عکس؛ اروپا در گرمای کم‌سابقه عرق می‌ریزد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آلبوم عکس؛ اروپا در گرمای کم‌سابقه عرق می‌ریزد

بسیاری از کشورهای اروپایی با توجه به موج گرمایی که از جمعه ایجاد شده است، روزهایی داغ را تجربه می‌کنند. دمای هوا در کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و اسپانیا این روزها تقریبا نزدیک به بیشترین دمای ثبت شده آن‌ها است.

نظرات