آمریکا ۲۲ ماده فلزی را به فهرست اقلام تحریمی ایران افزود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آمریکا ۲۲ ماده فلزی را به فهرست اقلام تحریمی ایران افزود

رهبر ایران می‌گوید که هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا، ورشکسته کردن دولت و فروپاشاندن اقتصاد ایران است تا مردم خسته شوند و جلوی حکومت بایستند. آیت الله علی خامنه‌ای گفته که در مقابل فشارها، مقاومت خواهد کرد و تحریم‌ها به نتیجه نخواهد رسید. ساعاتی پیش از سخنرانی او، آمریکا اعلام کرده بود که اقلام جدیدی را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرده است.

نظرات