آهنگ “کوردلان” تقدیم بە آبان خونین !

جستجوی توفیدز

آهنگ “کوردلان” تقدیم بە آبان خونین !

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

آهنگ "کوردلان" اثر هنرمند میهنی حسام دانا بە مناسبت آبان خونین تقدیم میشود بە همە ایرانیان میهن دوست، جوانان شرافتمندی کە بزرگترین سرمایە زندگی یعنی جانشان را در راه آزادی فدا کردند.

Subscribe
خبر بده در مورد
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات