آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این مادران با اشاره به کودکانشان بر روی پلاکارتها نوشته بودند «آیندهٔ آنها» و به اعتراض می‌خواندند:‌ «در نور حقیقت امیدواریم». …

نظرات