ابوالحسن بنی صدر – عوامل نوسان بهای ارز، دروغ‌های حکومت روحانی، و آینده اقتصاد ایران

جستجو

ابوالحسن بنی صدر – عوامل نوسان بهای ارز، دروغ‌های حکومت روحانی، و آینده اقتصاد ایران

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

https://www.youtube.com/watch?v=nhOGGXC-iiM

«عوامل نوسان بهای ارز، دروغ‌های حکومت روحانی، و آینده اقتصاد ایران» از دید بنی‌صدر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آیا اروپا و آمریکا، طبق قراری پنهانی، برخوردی متناقض در رابطه با برجام پیش گرفته‌اند؟ (مصاحبه با رادیو عصرجدید)

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments