اتحادیه اروپا از یک شرکت آمریکایی مقدار محدودی دارو برای درمان مبتلایان به کرونا خریداری کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اتحادیه اروپا از یک شرکت آمریکایی مقدار محدودی دارو برای درمان مبتلایان به کرونا خریداری کرد

نظرات