اتفاقی بسیار عجیب که تا به حال در هیچ جای دنیا رخ نداده بود – نصب چراغ قرمز در اتوبان همت

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴 اتفاقی بسیار عجیب که تا به حال در هیچ جای دنیا رخ نداده بود !

‼️ نصب چراغ قرمز در اتوبان همت !!!

نظرات