احمدی نژاد باز هم خامنه ای را با شیطان مقایسه کرد: دین اینها شیطانیه ، هدفشان تحقیر ملت است

احمدی نژاد باز هم خامنه ای را با شیطان مقایسه کرد: دین اینها شیطانیه ، هدفشان تحقیر ملت است به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

احمدی نژاد باز هم خامنه ای را با شیطان مقایسه کرد: دین اینها شیطانیه ، هدفشان تحقیر ملت است

احمدی نژاد باز هم خامنه ای را با شیطان مقایسه کرد: دین اینها شیطانیه ، هدفشان تحقیر ملت است