ادعاهای بی‌پشتوانه

جستجو

ادعاهای بی‌پشتوانه

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا، با احمد علوی اقتصاددان، درباره ادعاهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران مثل کاهش قیمت دلار و مهار تورم.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31292092.html