از شعارهای ضد دولتی تا جو امنیتی؛ روز دانشجو با تظاهرات اعتراض‌آمیز همراه شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از شعارهای ضد دولتی تا جو امنیتی؛ روز دانشجو با تظاهرات اعتراض‌آمیز همراه شد

سه هفته بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با حضور گسترده نیروهای امنیتی ولی با شعارهایی در حمایت از معترضان و در مخالفت با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برگزار شد. همزمان فرمانده نیروی انتظامی ایران از اعتراض‌های آبان‌ با عنوان فتنه نام برده و گفته نیروی تحت امرش برای مقابله با اتفاق‌های مشابه آماده است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.

نظرات