استقرار سری جنگنده های جدید هندی در مرز چین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

هند به صورت سری جنگنده های نسل چهارم Rafale را به پایگاه نظامی آمبالا در شمال کشور و تقریبا ۴۰۰ کیلومتری مرز چین منتقل کرده است.

به گزارش اسپوتنیک The Independent روز چهارشنبه اطلاع داد که هند به طور سری جنگنده های نسل چهارم Rafale را به پایگاه نظامی هوایی آمبالا در ایالا هاریانا در شمال کشور واقع در ۴۰۰ کیلومتری مرز چین برده است. این جنگنده ها در چارچوب قرارداد با فرانسه به هند تحویل داده شد.

اولین ۵ فروند هواپیما از ۳۶ هواپیمای سفارشی از فرانسه در شرایط کاملا سری به هند رسیدند. در چهار منطقه که در نزدیکی پایگاه هوایی هستند به طور موقت اقدامات محدودیتی وضع شد و به محلی ها اجازه داده نمی شود که در گروه های بزرگ جمع شوند. ضمنا پلیس و نظامیان جاده های نزدیک به پایگاه را بسته اند. همچنین گرفتن عکس و فیلمبرداری هم ممنوع است. انتظار می رود که جنگنده ها ی باقی مانده در فرانسه تا پایان سال ۲۰۲۱ به هند تحویل داده شود.

بر اساس اطلاعات The Independent هواپیماهای دریافتی در ساختار اسکادران ۱۷ احیا شده نیروی هوایی هند با نام « پیکان های طلایی» قرار می گیرند.

نظرات