اسرائيل، عربستان و بحرین به همراه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اسرائيل، عربستان و بحرین به همراه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند

نظرات