اسپایدر‌من فرانسوی در حمایت از اعتصابگران کشورش از برج توتال بالا رفت …

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

برغم آنکه نخست وزیر فرانسه به تازگی گفته است که دولت حاضر است در مورد سن برخورداری ازمستمری کامل بازنشستگی امتیاز بدهد اما سندیکاها و اتحادیه های صنفی این عقب نشینی را کافی نمی‌دانند و خواستار لغو کامل برنامه اصلاحی هستند.…

نظرات