اشاره سخنگوی کاخ سفید به کشتن قاسم سلیمانی برای دفاع از امنیت آمریکا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اشاره سخنگوی کاخ سفید به کشتن قاسم سلیمانی برای دفاع از امنیت آمریکا

نظرات