اعتراض استاندار کرمان در مورد عزاداری ها/رضایی:مهم ایجاد امید در دل مردم ونزوئلاست

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اعتراض استاندار کرمان در مورد عزاداری ها/رضایی:مهم ایجاد امید در دل مردم ونزوئلاست
https://youtu.be/U6CGCxV22nk

نظرات