اعتراض مردم در تبریز به قطع مکرر آب آشامیدنی منازل

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اعتراض مردم در تبریز به قطع مکرر آب آشامیدنی منازل

نظرات