اعتراف جمهوری اسلامی به ساقط کردن هواپیما مسافربری با موشک!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

متاسفانه خبر دردناکی شنیدیم که این نظام انتقامی که قرار بود بگیرد را از مردم و هموطنان ما گرفتند!
خبر رسمی می باشد
لطفا از توهین خودداری کنید

All copyright laws have been observed fairly
Source : RadioFaryad and Social media
Video from 00:16 – 01:02 Khabar TV (All copyright laws have been observed fairly)
Backround Music : Courage and Willpower by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon
Music promoted by https://www.free-stock-music.com
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Follow us on social networks | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Website
https://RadioFaryad.com
Facebook
https://facebook.com/RadioFaryad
Instagram
https://instagram.com/FaryadRadio
Youtube
https://Youtube.com/RadioFaryad
Telegram
https://T.me/RadioFaryad

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments