اعتصاب و تجمع اعتراضی در پالایشگاه آبادان بخاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا، شنبه ۱۱مرداد ۹۹ – فیلم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#اعتصاب#پالایشگاه_نفت #آبادان
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات