اعتصاب کارکنان و کارگران در پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان ، شنبه ۱۱مرداد – فیلم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اعتصاب گسترده کارگران مناطق اقتصادی و پتروشیمی و کارکنان شرکت نفت و گاز در جنوب ایران
از صبح روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۹۹، کارکنان و کارگران مناطق اقتصادی و پتروشیمی و همچنین پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد و پالایشگاه آبادان و پالایشگاه پارس جنوبی کنگان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا اعتصاب کردند.
اعتصابات گسترده‌ای که از صبح امروز از طرف کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد آغاز شده، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا است و کارگران مصمم هستند تا رسیدن به خواسته‌هایشان، به اعتصاب ادامه دهند.
قیلمها و متن کامل خبر در لینک: https://bit.ly/3k26wVi
#اعتصاب # پالایشگاه نفت #پالایشگاه
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات