اعدام نکنید یک درخواست نیست یک هشدار است؛ حرکت اعتراضی ابتکاری حامل پیام مردم به حاکمیت – کلیپ

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#اعدام_نکنید
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات