اعلام پر بودن بیمارستان‌ها و وضعیت قرمز در شیراز با درخواست ماندن در خانه

جستجو

اعلام پر بودن بیمارستان‌ها و وضعیت قرمز در شیراز با درخواست ماندن در خانه

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اعلام پر بودن بیمارستان‌ها و وضعیت قرمز در شیراز با درخواست ماندن در خانه

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments