الهام خالقی عباس آبادی پناهجوی ایرانی چگونە مورد تجاوز قاچاقچیان انسان قرار گرفت!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

باند ایرانی قاچاق انسان، بە زنان پناهجو تجاوز کردە و آنها را تهدید می کنند تا حقیقت را جایی بازگو نکنند.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments