ایران سازان دوشنبه 9 تیر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شما را به دیدن بخش صد و چهارم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

نظرات