بازگشایی محدود مرز آمریکا و کانادا برای دیدار خانواده‌ها در دو سوی مرز

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-canada/5444497.html

نظرات