بازگشت کرونا؛ در ایران تخت بیمارستان‌ها پر شد، در بریتانیا یک شهر قرنطینه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بازگشت کرونا؛ در ایران تخت بیمارستان‌ها پر شد، در بریتانیا یک شهر قرنطینه

دولت ایران می‌گوید بسیاری از شهروندان نسبت به خطر کرونا بی تفاوت شده‌اند و ممکن است مجبور شوند محدودیت‌های رفت و آمد را دوباره اعمال کنند. در بریتانیا هم با افزایش موارد بیماری در لستر، این شهر دوباره شاهد اعمال محدودیت بر کسب و کارهای غیر ضروری بوده در حالی که دیگر نقاط بریتانیا تا چند روز دیگر فعالیت‌های اقتصادی را به صورت گسترده از سر خواهند گرفت.

نظرات