با پرستو نامیدن مهناز افشار ها به پرندگان توهین نکنید – خسرو فروهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

با پرستو نامیدن مهناز افشار ها و فرانک عمیدی ها به پرندگان توهین نکنید!
بخشی از برنامه چند ماه پیشم, برای این که به یاد بیاوریم جمهوری اسلامی هیچ فلانی نیست!

نظرات