ببینید مردم تهران واقعا چه کارهایی می کنند!؟ هنرمندانه ولی تلخ و دردناک

جستجو

ببینید مردم تهران واقعا چه کارهایی می کنند!؟ هنرمندانه ولی تلخ و دردناک

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یک راننده خودرو که با اینکار اعتراض خود نسبت به گرانی وفشار اقتصادی را نمایش می دهد
وی بر روی ماشین خود نوشته است:
خدایا شاکیم؛‌ گرانی بیکاری، قسط ماشین، اجاره خانه، بی‌پولی . . .
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments