بخشی از برنامه دیدبان شهروند – جواد ظریف و دلیل فشار جهانی بر وزرای خارجه ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5432997.html

نظرات