بخشی از برنامه شطرنج – جواد سلیمانی: جمهوری اسلامی یک ماشین تولید قساوت است

جستجو

بخشی از برنامه شطرنج – جواد سلیمانی: جمهوری اسلامی یک ماشین تولید قساوت است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بخشی از برنامه شطرنج – جواد سلیمانی: جمهوری اسلامی یک ماشین تولید قساوت است

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments