بخشی از برنامه شطرنج – سعید محمدی: شاهزاده رضا پهلوی آمده وسط و صحبت از اتحاد و همبستگی می‌کند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بخشی از برنامه شطرنج–سعید محمدی: رضا پهلوی آمده وسط و صحبت از اتحاد و همبستگی می‌کند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments