برخورد غیر انسانی و تحقیر آمیز ماموران شهرداری تبریز با میوه فروش دستفروش و گرفتن میوه‌ها و گاری وی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ماموران میوهای این دستفروش محروم را به پشت وانتشان منتقل کرده و در نهایت می خواهند گاری میوه فروشی وی را نیز با خود ببرند و با واژگون کردن کاری قصد بار زدن آن را دارند.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments