بررسی‌ها نشان می‌دهد واکسن کرونای فایزر، می‌تواند مقابل نوع مسری‌تر کرونا مقاومت کند

جستجو

بررسی‌ها نشان می‌دهد واکسن کرونای فایزر، می‌تواند مقابل نوع مسری‌تر کرونا مقاومت کند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بررسی‌ها نشان می‌دهد واکسن کرونای فایزر، می‌تواند مقابل نوع مسری‌تر کرونا مقاومت کند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments