برنامه جهانی «کواکس»، نخستین محموله واکسن کرونا را به کشور غنا اهدا کرد

جستجو

برنامه جهانی «کواکس»، نخستین محموله واکسن کرونا را به کشور غنا اهدا کرد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

برنامه جهانی «کواکس»، نخستین محموله واکسن کرونا را به کشور غنا اهدا کرد

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments