برنامە شبكە کلمه درباره مطالبات و اعتراضات معلمان!

برنامە شبكە کلمه درباره مطالبات و اعتراضات معلمان! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

برنامە شبكە کلمه درباره مطالبات و اعتراضات معلمان!

جمهوری اسلامی قشر معلم و فرهنگی را به زیر خط فقر کشانده است. اعتصاب معلمان حق مسلم آنها برای پاسخگویی به خواستهای برحقشان است.

مطالب مرتبط