برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تجمعات اعتراضی فرانسوی‌ها به برنامۀ دولت امانوئل ماکرون برای اصلاح قوانین بازنشستگی از ۵ دسامبر آغاز شده است و این ششمین اعتراض بزرگ و سراسری آنها محسوب می‌شود.…

نظرات