برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این اعتراضات در مخالفت با تصمیم دولت امانوئل ماکرون برای اصلاح قانون بازنشستگی برگزار شد.…

نظرات