بسیج مسئول حفاظت از وزارتخانه‌ها و ادارات شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بسیج مسئول حفاظت از وزارتخانه‌ها و ادارات شد

شرکت «سینوواک بیوتک» دومین واکسن محصول چین و سومین واکسن در جهان برای مقابله با ویروس کرونا را در در هفته‌های آینده وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی می‌کند.

به گزارش رویترز، با وجود اینکه چین از نظر تولید واکسن در مقایسه با استانداردهای جهانی کند است، اما در مورد تولید واکسن کرونا تمامی امکانات بخش دولتی، بخش خصوصی و ارتش را به خدمت گرفته است.

البته مهار ویروس در چین امکانات این کشور برای کارآزمایی بالینی واکسن را در مقیاس وسیع محدود می‌کند، و تاکنون فقط تعداد معدودی از کشورها همکاری با چین در این زمینه را پذیرفته‌اند.

در عین حال با توجه به رسوایی‌هایی که در مورد واکسن‌های قبلی محصول چین روی داده این کشور باید جامعه بین‌المللی را در مورد ایمنی و کیفیت واکسن کرونا نیز قانع کند.

با این همه چین با به کارگیری امکانات و ابزارهای یک اقتصاد سازمان یافته و تحت کنترل دولت تاکنون به پیشرفت‌های شایانی دست یافته است.

به عنوان نمونه یک موسسه دولتی ظرف چند ماه دو کارخانه تولید واکسن را احداث کرده و ارتش و چندین موسسه دولتی اجازه داده‌اند که این واکسن‌ها روی کارمندان آنها آزمایش شود.

بخش پژوهشی ارتش که یکی از سازمان‌های کلیدی در زمینه مقابله با بیماری‌های عفونی در چین است برای تولید واکسن کرونا با شرکت خصوصی «کن‌سینو» همکاری می کند.

در حال حاضر از مجموع ۱۹ واکسن احتمالی که آزمایش بالینی آن‌ها آغاز شده ۸ مورد محصول چین است. در عین حال چین روی فناوری‌های قدیمی‌تر تولید واکسن نیز تمرکز کرده که در گذشته برای تولید واکسن آنفلوانزا و سرخک مورد استفاده قرار می‌گرفت و این می‌تواند احتمال موفقیت در تولید واکسن کرونا را افزایش دهد.

برخی از رقبای غربی از جمله شرکت آمریکایی «مدرنا» و یا شرکت آلمانی «کیورواک» از فناوری‌های جدیدی استفاده می‌کنند که محصول آن تاکنون توسط نهادهای ناظر تایید نشده است.

تاکنون دو واکسن احتمالی درمان کووید- ۱۹ به مرحله سوم آزمایش‌های بالینی رسیده‌اند. یکی از آنها محصول شرکت چینی «سینوفارم» و دیگری محصول همکاری شرکت «آسترازنکا» و دانشگاه آکسفورد است. واکسن محصول شرکت چینی «سینوواک» نیز در هفته‌های آینده به این مرحله خواهد رسید.

چین برای تسریع روند تولید واکسن به دو شرکت «سینوفارم» و «سینو واک» اجازه داده که مراحل اول و دوم آزمایش‌های بالینی را ادغام کنند.

بخش پژوهشی ارتش چين نيز در همکاری با شرکت «کن‌سينو» در تحقيقات خود از روشی مشابه شرکت داروسازی «آسترا زنکا» و دانشگاه آکسفورد استفاده می‌کنند. ارتش چين برای نظارت و تاييد داروهای مورد نياز نيروهای مسلح استاندارهای ويژه خود را دارد و ماه گذشته آزمايش بالينی واکسن توليد شده در همکاری با شرکت «کـَن‌سينو» را تاييد کرد.

به گزارش رسانه‌های چين چن وئی، دانشمند ارشد بخش پژوهشی ارتش چين که چهره بارز اقدامات اين نهاد در زمينه توليد واکسن تلقی می شود از جمله اولين افرادی بوده که واکسن آزمايشی کوويد-۱۹ اين نهاد را تزريق کرده است.

بسیج مسئول حفاظت از وزارتخانه‌ها و ادارات شد

نظرات