بیانیه‌ی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده به مناسبت سالگرد قیام آبان۹۸

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ و یک هفته پس از آن، ایرانیان شجاع در بیش از ۲۰۰ شهر به خیابان‌ها ریختند تا چهار دهه سوءمدیریت رژیم فاسدی را که ثروت آنها را خرج تروریسم در سطح جهان، و سرکوب مردم خود در داخل کشور کرده است، فریاد بزنند.

رژیم، تلاش مردم برای استفاده از آزادی بیان خود را با ایدئولوژی وحشیانه‌ی خود، یعنی خشونت عریان و ارعاب پاسخ داد.

رژیم با این کار، بار دیگر ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشت و آخرین ذرات مشروعیت باقی‌مانده‌ی خود نزد مردم ایران را بر باد داد.

رژیم ۱۵۰۰ ایرانی را که حداقل ۲۳ کودک در میان آنها بود، به قتل رساند.

غم انگیز است که سلطنت ارعاب رژیم، تا امروز ادامه دارد. رژیم، قوانین خود و تمام تعهدات بین‌المللی خود را در رابطه با محترم شمردن حقوق مردم ایران، نادیده می‌گیرد. هزاران ایرانی معترض هنوز در زندان هستند؛ معترضان در زندان‌ها شلاق می‌خورند، با شوک الکتریکی شکنجه می‌شوند، گرسنگی می‌کشند، کتک می‌خورند، مورد هتک حرمت و تجاوز جنسی، و اشکال دیگری از شکنجه قرار می‌گیرند. خانواده‌های این قربانیان به زندان می‌افتند چون از جگرگوشه‌های خود حمایت می‌کنند.

سیاستمداران جهان باید بفهمند که توجیهی برای حمایت از این رژیم اهریمنی، و قدرت دادن به آن وجود ندارد و آنها را تبدیل به فرصت طلبانی می‌کند که در پی سودجویی از این ماشین کشتار هستند. امیدواریم که تمام دولت‌های جهان به ما بپیوندند و همراه با ما خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی اسیر در چنگ رژیم حاکم بر ایران را فریاد بزنند.

رژیم حاکم بر ایران سعی کرد با سانسور، ارعاب، و قطع سراسری اینترنت، آثار وحشی‌گیری خود را از بین ببرد. آنها تا به امروز نیز به بازرسان مستقل، اجازه‌ی ورود و بررسی کشتاری که در آن یک هفته‌ی شوم مرتکب شدند را نمی‌دهند.

با این حال ما هرگز قربانیان این رژیم اهریمنی را فراموش نمی‌کنیم. ایالات متحده آمریکا، به فشار حداکثری خود علیه سرکوبگران مردم ایران ادامه می‌دهد تا آنها را در برابر جنایات خود پاسخگو کند و زمینه‌ی برقراری عدالت برای مردمی را که بزرگترین قربانیان رژیم جمهوری اسلامی هستند، فراهم آورد.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments