تاثیر فروپاشی افتصاد افغانستان بر تجارت ایران

جستجو

تاثیر فروپاشی افتصاد افغانستان بر تجارت ایران

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، نگاهی کرده به تاثیر طالبانی شدن افغانستان بر آینده روابط تجاری این کشور با ایران.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31446580.html