تباهکارانی برای تمام فصول

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فرید خلیفی – تبلور بیداری ایرانیان از خواب عمیق عقب‌ماندگی، در دوران جنبش مشروطه به وقوع پیوست. مهمترین عامل موثر بر عقب‌ماندگی از پیشرفت جهانی اما، تفکر ارتجاعی بود که با تحمیق مردم و در پوشش دین و مذهب با دانش و تجدد و آزادی مقابله می‌کرد. چنانکه احمد کسروی اندیشمند تاریخ معاصر ایران در کتاب «شیعیگری» می‌نویسد: «چون مشروطه برخاست و ناسازگاری ملایی با آن دستگاه روشن گردید کسانی که بهره از پاکدلی و نیکخواهی می‌‌داشتند، خود را به کنار کشیدند و نماندند در ملایی، مگر تیره دَرونانی که از زندگی جز شکم‌پرستی و کامگزاری را نفهمیده‌اند و از نیکخواهی و دلسوزی به مردم به یکبار بی‌‌بهره‌اند.» احمد کسروی نویسنده و اندیشمند ایرانی، در سال‌هایی که جامعه ایران در حال کوچ از عقب‌ماندگی به مدرنیته و پیشرفت بود، به لطف آزادی‌هایی که جنبش مشروطه‌خواهی برای ایران به ارمغان آورده بود، مجالی یافت تا علیه تحجّر و مسببان مفتخور آن که همانا دستگاه روحانیت مرتجع و ملایانش بودند قلم بزند. آخوندهای مرتجع که کسروی را مانعی بر سر راه ادامه حیات انگلی خود می‌دیدند به خشم آمده و تصمیم به بریدن صدای او گرفتند.

لینک مستقیم به ویدئو

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments