تبلت – دیکتاتور‌ها چگونه قاتلان را قهرمان می‌سازند و مقدس؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

واکنش زنان داعشی به مرگ ابوبکر البغدادی رهبر داعش را ببینید

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments