تبلت – زنان و دو‌مواجهه: نافرمانی مدنی یا التماس برای حق‌شان؟

جستجو

تبلت – زنان و دو‌مواجهه: نافرمانی مدنی یا التماس برای حق‌شان؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...زنان و دو‌مواجهه: نافرمانی مدنی یا التماس برای حق‌شان؟ گزارشی از زنان ایرانی که دیگر از گشت ارشاد نمی‌ترسند. به جای اینکه بگویند چشم الان رعایت می‌کنند با دوربینی که شده اسلحه‌شان در برابر اجبار و زور می‌ایستند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments