تجمع اعتراضی بازنشستگان در مشهد با شعار ظلم و ستم کافیه؛ سفره ما خالیه

جستجو

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مشهد با شعار ظلم و ستم کافیه؛ سفره ما خالیه

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مشهد با شعار ظلم و ستم کافیه؛ سفره ما خالیه

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments