تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران اراک با پهن کردن «سفره خالی»

جستجو

تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران اراک با پهن کردن «سفره خالی»

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments