تجمع زنان آموزشیار نهضت سوادآموزی و نشستن مظلومانه آنان جلوی خودروهای آموزش و پرورش برای استخدام

جستجو

تجمع زنان آموزشیار نهضت سوادآموزی و نشستن مظلومانه آنان جلوی خودروهای آموزش و پرورش برای استخدام

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments