تجمع و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپە برای چهاردهمین روز متوالی

جستجو

تجمع و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپە برای چهاردهمین روز متوالی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپە در اعتراض بە پرداخت نکردن حقوق معوقە

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments