تجمع_سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران

جستجو

تجمع_سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تجمع_سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران:
«ما دیگه رای نمیدیم / از بس دروغ شنیدیم»

تجمع_سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی. یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – تهران مقابل مجلس

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments