تصاویری از آتش زدن کنسولگری ایران در نجف

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-najaf-protest/5184574.html

نظرات